Брчанска полиција нуди прилику за запослење

Општи услови за пријављивање на овај оглас предвиђају да је кандидат старости од 18 до 27 година за чин полицајца, односно до 35 година за чин млађег инспектора, да има најмање 4. степен стручне спреме, да је психо-физички способан, да није отпуштан из институција државне управе и да се против њега не воде судски поступак. Такође треба имати положен возачки испит „Б“ категорије и да познаје рад на рачунару.

Портпарол брчанске Полиције, Халид Емкић, је рекао како ће на овом конкурсу  предност имати кандидаткиње и припадници националних мањина.

Кандидати који на конкурсу остваре најбоље резултате биће упућени на обуку у полицијске академије у Сарајево, Бања Луку или Мостар. Обука за чин полицајца траје годину дана, а за чин млађег инспектора пола године.

Потом одрађују и годину поробног рада у Полицији Брчко дистрикта, након чега остварују стални радни однос.

Више појединости прочитајте и апликације за пријаву преузмите са службене странице

Policije Brčko distrikta BiH.