Европски универзитет закључио уговор о сарадњи са Универзитетом у Београду – Институт за нуклеарне науке “Винча” Београд

Европски универзитет Брчко дистрикт закључио је дана 20.02.2018. године уговор о сарадњи са Институтом за нуклеарне науке “Винча” Београд при Универзитету у Београду.

Институт за нуклеарне науке „Винча” основан је 1948. године као научни центар за истраживање најсавременијих тема у основним природним наукама – физици, хемији и биологији. Задатак да оснује институт добио је професор Павле Савић, физикохемичар, који је позван назад у Југославију из Института за физичке проблеме у Москви, гдје је радио у лабораторијама академика, касније Нобеловца, Пјотра Леонидовича Капице од посљедње године Другог свјетског рата.

Изградњи „Института за испитивање материје“, како га је звао, односно Института за физику, како је касније гласио званични назив, Павле Савић је посветио све своје снаге, вољу и преданост. Уз њега је учествовало неколико колега ентузијаста, али је све битније послове урадио управо он сам. Познато је да је већину почетних лабораторија (за физику, хемију и биологију) сам пројектовао и надгледао изградњу, тако што је боравио у близини градилишта, на сеоском имању и спавао на слами у амбару. Касније је координисао опремање института инструментима за научна истраживања, које је добрим дијелом успио да добије из иностранства на рачун ратних репарација.

Окупио је у Институту тадашњу младу научну елиту Југославије, углавном од стручњака ентузијаста који су тек завршили школовање. Радила су се истраживања која су дефинитивно дала препознатљив допринос почетку такозване „нуклеарне ере“ у свијету.

У прво вријеме највише су била заступљена истраживања из физике и хемије, а након пар година институту се придружује и Душан Каназир, који отпочиње развој биолошких дисциплина, прије свега у вези са ефектима радиоактивног зрачења. И Каназир и Савић касније су били предсједници Српске академије наука и умјетности.

Убрзо након почетка, институту је била намијењена реализација државног нуклеарног програма истраживања, који је окончан 1968. године. Од те године институт наставља истраживања у оквиру мјешовитог (не само нуклеарног) концепта. Данас је “Винча” мултидисциплинарни научни институт који покрива велики број научних и техничко-технолошких дисциплина.

Институт за нуклеарне науке „Винча“ је данас мјесто гдје је омогућен приступ рјешавања научних проблема на мултидисциплинарни начин, укључујући стручњаке из више области, који тако могу боље да сагледају проблем и заједнички дођу до потребних одговора. Области истраживања су: физика, хемија, биологија, енергетика, заштита од зрачења и заштита животне средине, здравље и животна средина, наука са акцелераторима, наука о материјалима. Све ове области припадају групи природних и техничких наука. Због мултидисциплинарности рада, Институт је способан да одговори на главне стратешке правце истраживања који су постављени на нивоу државе: нови материјали и нанонауке, енергетика, биомедицина и заштита животне средине. Укупан број запослених у Институту тренутно флуктуира око 750, од којих преко 250 су доктори наука.

Између Европског универзитета и Института је договорена сарадња ове двије установе, између осталог, у области научноистраживачке и наставне дјелатности, и то у смислу организовања заједничких научноистраживачких пројеката, размјена информација, књига и других публикација, организовање заједничког кориштења лабораторијских ресурса, заједничку организацију конференција и семинара, и других видова сарадње од узајамне користи за обје установе.

Посебно истичемо могућност размјене знања и искустава са Институтом, као и размјене научне базе података и литературе, од чега ће највећу корист имати професори и студенти Европског универзитета.