Преусмјерити буџетски новац намјењен отварању нових радних мјеста

«Новац у ову област треба и даље улагати, но на редефинисан начин и то поправљајући инфраструктурне услове у нашим индустриским зонама, како би привукли што већи број инвеститора, а тиме осигурали и нова радна мјеста», став је шефа ресорног одјељења брчанске Владе Пере Гудељевића.

Готово идентичне ставове имају и чланови законодавне власти Дистрикта.

«Генерално нису остварени очекивани ефекти кроз отварање нових радних мјеста, и ту добрим дијелом треба осмислити нове пројекте. Но онај који ће и даље бити реализован је Пројекат самозапошљавања, гдје су за релативно мала улагања, младим предузимљивим људима, отворене могућности да у сопственој режији, осигурају запослење”, рекао је предсједник Скупштине Дистрикта Есед Кадрић.