СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈП „Комунално Брчко“

За сриједу 06. децембар 2017. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
Застоји у напајању електричном енергијом данас ће бити на сљедећим подручјима:
 ТС 10/0,4 kV Горњи Брезик 1 (један НН излаз) у времену од 8:30-14:00 х
 ДВ 10 kV Церик, ради се о сљедећим ТС 10/0,4 кВ: Дубраве 1 и 2, Бубањ 1, Метал Д, Рушкић, Дубраве-Кереп, Топаловић, Церик 1, 2 и 3, Веха и Метал Цо–могућ краткотрајни застој у току дана
 ТС 10/0,4 kV Центар 2 (један НН излаз) застој у трајању од 30 минута
 ТС 10/0,4 kV Апа пивара (један НН излаз) застој у трајању од 2 х
 ТС 10/0,4 kV Уловић 1 (један НН излаз) застој у трајању од 2 х
 ТС 10/0,4 kV Брка 4 (један НН излаз) застој у трајању од 1 х

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 Данас, 06.12.2017. године, због пуцања главног транспортног цјевовода, без воде
су остала сљедећа насеља: Пољаци, Јагодњак, Башче, Вукшић Горњи, Вукшић Доњи и
Улице. Екипе су на терену ради отклањања квара. Нормализација водоснабдијевања се
очекује до подневних сати.
 Стање водоснабдијевања градског и осталих локалних водоводних система којима
управља ЈП “Комунално Брчко” је уредно и нема планираних искључења потрошача ради извођења радова на мрежи.
 Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. лист БиХ 40/10).

РЈ ЧИСТОЋА
Служба за управљање отпадом
Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Маоча, Гредице 2 – Сандићи – Трњаци – Попово Поље – Ражљево – Слијепчевићи – Крбети – Бузекара, Брка – Угори, Витановићи – Буковац – Буквик – Паланка – Липовац – Уловић, Горња Ланишта – Доња Ланишта – Доњи Вукшић – Горњи Вукшић – Тињаши – Јагодњак – Пољаци – Доња Скакава – Крепшић – Марковић Поље, Станови – Горњи Брезик – Горње Дубравице – Доње Дубравице – Шаторовићи, Пукиш.

Служба за јавну хигијену
ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ у складу са
Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:
 Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, машинско и ручно чишћење површина, пражњење посуда за отпатке.
 Одржавање пјешачке зоне и булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица од 05:00 до 22:00 часа
 Одржавање проходности путева и свих других јавних површина у зимском периоду на подручју града Брчко

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА:
 Садња младих стабала, украсних грмова: градско подручје
 Сакупљање и уклањање лишћа: градско подручје

Сектор за збрињавање напуштених животиња
 Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 сати.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
ГИС – Географски информациони систем – просторни и нумерички подаци о инфраструктури комуналних уређаја ЈП „Комунално Брчко“, заинтересованим појединцима и организацијама доступни путем wеб странице гис.комунално.ба.
О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.комунално.ба или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.