СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈП „Комунално Брчко“

За уторак 13.02.2018.

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

 За данас планиран застој у напајању електричном енергијом на ТС 10/0,4 kV: Чађавац 1 и Поточари 8 одгађа се за сутра;

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 Стање водоснабдијевања градског и локалних водоводних система којима управља ЈП “Комунално Брчко” је уредно и нема планираних искључења потрошача ради извођења радова на мрежи.
 Квалитет воде у градском и осталим локалним системима је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. лист БиХ 40/10).

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за одвоз отпада:
Према плану, данас је прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица организовано у насељима: Колобара – Бурића Брдо – Мераје – Ивици – Росуље, Доњи Брезик – Први Мај, Кланац – Ријеке – Брчко Ново, Омербеговача – Боће – Бодериште – Горњи Зовик – Доњи Зовик – Штрепци, Сеоњаци – Дубраве – Приједор – Стјепковица – Гредице 1, Еш насеље – Бијељинска цеста – Брезово Поље (Чаршија, Село, Ново насеље).

Служба за јавну хигијену

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ у складу са
Планом и програмом надлежног одјељења Владе за одржавање јавних површина и
саобраћајница:
 Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина и пражњење посуда за отпатке
 Одржавање пјешачке зоне и булевара Мира: чишћење, сакупљање отпадака и
пражњење корпица проводи се у двије смјене у периоду од 04:00 до 22:00 часа
 Одржавање проходности путева и свих других саобраћајних јавних површина у зимском периоду на подручју града Брчко

Сектор за збрињавање напуштених животиња

 Удомљавање паса из азила сваког уторка и петка од 10:00 – 11:00 сати.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 Интензивиране активности на уручењима налога за искључење електричне енергије и искључења са мреже нередовних платиша.
 Проводи се активност на усаглашавању да ли су стварни корисници услуга испоруке воде, електричне енергије и одвоза смећа, евидентирани и као купци, те активност на откривању нелегалних корисника услуга.
 О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или контактирањем Позивног центра 0800 505 07.