Стотину налога дневно за искључење струје нередовитим платишама

Свакодневно се изда око стотину налога, док је то у претходним периоду било максимално шездесет. “Кроз те редовне активности обухватали смо само хроничне неплатише и било их је од 600 до 800”, каже Енеса Никшић, шеф Службе за односе са купцима у комуналном предузећу.

Број тзв. већих неплатиша се креће око 500 са дугом између 500 и 1.000 КМ. Дуг се створио током зимских месеци код оних купаца који се грију на струју

. Активност искључења са мреже је најављена претходног месеца преко средстава јавног информирања