У Влади упражњено скоро 200 позиција

Иако су током прошле године расписани конкурси, којима је Влада Брчко дистрикта упослила 48 државних службеника са високом стручном спремом и даље постоји значајна потреба за радним особљем.

Томислав Стјепановић, шеф Одјела за стручне и административне послове брчанске Владе, је казао да је у Влади Дистрикта тренутно упражњено око 200 позиција.

“Значајан дио тих позиција је упражњен због одлазака људи у пензију. То су позиције које по свом опису и структури захтјевају што хитније попуњавање”, истакао је Стјепановић.

Међутим, како је нагласио, расписивање конкурса условљено је постојањем буџета, односно постојањем те позиције у буџету Дистрикта, као и да је буџет усвојен од стране Скупштине.

“Самим усвајањем прорачуна бити ће расписани конјурси у Влади Брчко дистрикта. Наше очекивање је да би прорачун требао бити усвојен до краја овог мјесеца. План запошљавања смо већ припремили. Тако да одмах након окончавања процедуре усвајања прорачуна и објаве у Службеном гласнику, одјељења Владе ће започети са расписивањем конкурса за попуњавање ових позиција”, додао је Стјепановић.

Према његовим ријечима, дефицитарни кадрови, када је ријеч о Влади Брчко дистрикта, су у правилу кадрови који су завршили техничке факултете, односно електротехнику, грађевину или архитектуру, јер на таквим конкурсима број пријављених особа потврђује да су то дефицитарне струке.

Извор:Радио Брчко